Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w Sklepie Internetowym ILiM z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6 oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. Nr 101 z 2002, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu realizacji procesu sprzedaży produktów w sklepie internetowym oraz ich udostępniania w związku z tym innym podmiotom. Mam prawo do wglądu, wnoszenia poprawek i usuwania moich, dobrowolnie podanych, danych osobowych.