Regulamin Sklepu internetowego Instytutu Logistyki i Magazynowania (Regulamin)

1.       Postanowienia ogólne

1.1.    Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204, ze zm.) i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.ilim.poznan.pl.

1.2.    Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.ilim.poznan.pl prowadzony jest przez:

Instytut Logistyki i Magazynowania

Adres: ul. Estkowskiego 6, 61-755, Poznań

NIP: 777-00-20-410

REGON: 000018603

Adres e-mail: sklep@ilim.poznan.pl, tel. 61 850 49 66 w godz. 7:30-16:00

Zarejestrowany przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda pod nr KRS 0000052866

 

1.3.    Instytut Logistyki i Magazynowania prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618, ze zm.).

1.4.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

1.5.    Regulamin udostępniany jest bezpłatnie. Każdy z klientów sklepu może pobrać jego kopię dostępną w pliku pdf w dowolnym czasie, zapisać go na swoim komputerze lub wydrukować.

1.6.   Sprzedaż oraz świadczenie usług przez Sklep dokonywane się tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bądź innych podmiotów, które nabywają towary i usługi w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

2.       Definicje

2.1.    Sklep Internetowy (Sklep) to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.ilim.poznan.pl;

2.2.    Sprzedawca: Instytut Logistyki i Magazynowaniazsiedzibą w Poznaniu, 61-755, przy ul. Estkowskiego 6;

2.3.   Klient (Zamawiający) - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt. 1.6 Regulaminu;

2.4.    Towar to oferowane na stronie Sklepu Internetowego towary, na które Klient może złożyć Zamówienie;

2.5.  Zamówienie - złożenie przez Klienta oferty zakupu Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2.6.   Umowa sprzedaży (Umowa) to umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5 Regulaminu;

2.7.    Konto klienta to indywidualny panel, który jest zakładany w momencie rejestracji w Sklepie Internetowym.

 

3.       Wymagania techniczne

3.1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest poprzez komputery i urządzenia mobilne wyposażone w odpowiednie oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron internetowych.

3.2.    Strona Sklepu optymalizowana jest pod następujące rozwiązania:

·               Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub

·               Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub

·               Google Chrom w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java,

·               optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3.3.   Korzystanie ze Sklepu wymaga podania adresu poczty elektronicznej. Poprzez podany adres Sklep Internetowy będzie się kontaktował z Klientem, potwierdzał zamówienia oraz informował o etapie ich realizacji. Adres poczty elektronicznej musi być aktywny.

3.4.    Przeglądarka, z której korzysta Klient, powinna akceptować pliki "cookie", mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.

 

4.       Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

4.1.    Sklep Internetowy www.sklep.ilim.poznan.pl świadczy usługi zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4.2.  Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym zachęcamy do założenia indywidualnego konta klienta. Założenie konta usprawnia dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie. Zamówienie może zostać złożone bez zakładania konta, wówczas Klient proszony jest o podanie danych, które Sklep wykorzystuje tylko do obsługi bieżącego zamówienia.

4.3.   Założenie konta (rejestracja) następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego poprzez stronę Sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i wymaganych prawnie treści.

4.4.    Klient może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta klienta wysyłając odpowiednią prośbę listownie do siedziby Sklepu lub na adres mailowy sklep@ilim.poznan.pl. 

4.5.    Sklep może usunąć konto Klienta jeżeli:

4.5.1.   W trakcie rejestracji podane zostały dane niezgodne ze stanem faktycznym, niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

4.5.2.   Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

4.5.3.   Klient nie korzystał z konta przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy od daty rejestracji.

4.6.    Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest do:

4.6.1.   niedostarczania i nieprzekazywania poprzez stronę Sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

4.6.2.   niepodejmowania takich działań jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4.6.3.   korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie na własny użytek, w szczególności zabronione jest kopiowanie opisów, zdjęć oraz innych elementów Sklepu podlegających ochronie praw autorskich,

5.       Zamówienie towaru oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1.  Towary oferowane przez sklep www.sklep.ilim.poznan.pl można zamawiać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz telefonicznie pod numerem +48 61 850 4997 lub +48 61 850 4998 w godz. 7:30-16:00.

5.2.  Oferta Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Klientów.

5.3.    W ofercie sklepu zamieszczone są asortymenty stale dostępne w sprzedaży. Zawsze podawana jest aktualna liczba sztuk dostępnego towaru.

5.4.    Klient sklepu nie musi być zarejestrowany, transakcje może realizować bez zalogowania się.

5.5.  Zamówienie następuje poprzez: dodanie wybranego towaru lub usługi do wirtualnego koszyka, określenie parametrów ilościowych, wybór formy płatności oraz sposobu dostawy, a następnie przekazanie koszyka – Zamówienia - do realizacji.

5.6.   Po przekazaniu Zamówienia do realizacji Klient zostanie poproszony o zalogowanie się, a jeżeli dokonuje zakupu po raz pierwszy o założenia konta. W przypadku, gdy Klient chce dokonać zakupu bez zakładania konta, poproszony zostanie o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia w formularzu pojawiającym się na stronie.

5.7.    Do momentu naciśnięcia „Wyślij zamówienie” Klient ma możliwość dokonania zmian w Zamówieniu oraz całkowitego usunięcia Zamówienia.

5.8.    Po złożeniu zamówienia Klient może wydrukować fakturę pro forma i złożone zamówienie.

5.9.    Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów.

5.10.     Po złożeniu Zamówienia następuje weryfikacja stanów magazynowych, zamówione towary już nie są dostępne dla innych Klientów sklepu. Jeżeli Klient zrezygnuje z całości lub części zamówienia, zamówione towary są udostępniane dla innych Klientów sklepu.

5.11.   Na adres e-mailowy wskazany przez Klienta zostaje wysłane potwierdzenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi Zamówienia oraz z linkiem aktywacyjnym zamówienia. Kliknięcie przez Klienta na link aktywacyjny jest momentem zawarcia umowy. Potwierdzone zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

5.12.     Po zatwierdzeniu Zamówienia Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar, w sposób określony w pkt. 7 Regulaminu.

5.13.    Warunkiem realizacji potwierdzonego zamówienia jest dokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku nie dokonania zapłaty w określonym powyżej terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres mailowy i jest równoznaczne z odstąpieniem przez strony od Umowy.

5.14.     Jeżeli zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, zamówione towary są udostępniane dla innych Klientów sklepu.

5.15.    Sklep, dla wygody zarejestrowanych Klientów, zapamiętuje ostatnio zdefiniowane Zamówienie. Dlatego przy ponownym logowaniu się do konta Klient będzie miał dostęp do wszystkich zdefiniowanych przez siebie Zamówień.

6.       Dostawa

6.1.  Sklep realizuje Zamówienia w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia zapłaty ceny w sposób wybrany przez Klienta. Jeżeli zamówienie nie mogłoby być zrealizowane w takim czasie, np. z powodu przejściowego braku Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, sklep prześle wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres sklep@ilim.poznan.pl. Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, który jest zależny od podmiotu dostarczającego.

6.2.  Sklep dostarcza Zamówienia, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Towar można także odebrać osobiście w siedzibie sklepu pod adresem: Instytut Logistyki i Magazynowania,ul. Estkowskiego 6, 61-755, Poznań od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30‑15:30.

6.3.    W przypadku, gdy dostawcą jest firma kurierska Klient może skorzystać z systemu powiadomień dostępnego na stronie www.dhl.pl

6.4.    Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 8.00-17.00. Jeżeli w momencie dostawy Klienta nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem kurier zostawia awizo z informacją gdzie można odebrać przesyłkę. Jeśli nie zostanie ona odebrana w następnym dniu roboczym, to zostanie ponowiona próba doręczenia w kolejnym dniu.

6.5.    Klient odbierając Towar zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan w jakim znajduje się przesyłka. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu lub naruszenia taśm nie należy jej przyjmować i należy powiadomić o tym fakcie sklep.

6.6.    Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzenia wad Towaru należy ten fakt zgłosić kurierowi.

6.7.   W przypadku wykrycia wad Towaru przez Kupującego w trakcie odebrania przesyłki i odebrania jej bez zastrzeżeń zgłoszonych w sposób przewidziany przez procedurę dostawcy, Klient traci prawo do rękojmi za zakupiony Towar względem Sprzedawcy.

6.8.  Koszty dostawy Towaru uzależnione są od wybranego przewoźnika oraz wielkości zamówienia i naliczane są automatycznie podczas procesu zamawiania i wyświetlane w podsumowaniu Zamówienia.

6.9.   Sklep dostarcza Towary tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa kierowana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.       Ceny i metody płatności

7.1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cło.

7.2.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  Dokument dołączany jest do przesyłki

7.3.    Sklep oferuje następujące formy płatności:

7.3.1.   przelew tradycyjny na numer konta bankowego: BZ WBK 6 Oddział w Poznaniu nr 39109013620000000036017908;

7.3.2.   płatność on-line - za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym transferuj.pl;

7.3.3.   odbiór własny w sklepie – po osobistym dokonaniu wpłaty w kasie ILiM.

8.       Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.    Klientowi przysługuje prawo rękojmi wynikające z Kodeksu Cywilnego, zastrzeżeniem pkt. 6.7 oraz  poniższych postanowień.

8.2.  O wadach Towaru Klient jest zobowiązany poinformować sprzedawcę przed upływem jednego miesiąca od wykrycia wad oraz w terminie roku od momentu zakupu. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.  

8.3.    Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, bez prawa odstąpienia do umowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8.4.    Klient jest zobowiązany dostarczyć do Sklepu reklamowany Towar wraz z kopią dowodu zakupu, na własny koszt. Koszt przesyłki zostanie zwrócony po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8.5.    Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni.

8.6. Przedmioty oraz aplikacje informatyczne zakupione w Sklepie www.sklep.ilim.poznan.pl objęte są gwarancją producenta. Dokument gwarancji dostarczany jest Klientowi wraz z przesyłką.

8.7.  W przypadku awarii lub uszkodzenia Towaru należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie gwarancji. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne jak rozdarcia, złamania, zarysowania itp.

 9.       Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych.

9.1.    Klienta w momencie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

9.2.    Dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług przez Sklep Internetowy.

9.3.    Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9.4.  Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm, dla których dane te są niezbędne do realizacji obsługi zamówienia (płatności oraz dostarczenia przesyłki).

9.5.    Strona Sklepu, w każdym miejscu, w którym następuje przekazywanie danych osobowych przez Klientów, chroniona jest certyfikatem Comodo Instant SSL wystawionym przez Comodo Security Solutions, Inc. o długości klucza szyfrowania 2048 bitów i szyfrowaniu (w zależności od używanej przeglądarki) 128/256 bitów oraz z pełną weryfikacją podmiotu biznesowego.

 

10.   Postanowienia końcowe

10.1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, ze zm.) , przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204, ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j., Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

10.2.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

10.3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

10.4.   Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli zmiana treści została wysłana Klientowi listem poleconym, faksem lub poczta elektroniczną na miesiąc przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.

10.5.     Dotychczasowy Regulamin stosuje się do sprzedaży oraz świadczenia usług zamówionych przed zmianą Regulaminu.